Mål

Jag tror att det är viktigt att man har mål i livet för att man ska nå dit man vill vara, och att man även ser till att komma upp med delmål så att man känner att man har kommit en bit på vägen. Nu när jag ska starta en egen firma så har jag bland annat varit i kontakt med en advokatbyrå för att kolla upp hur det fungerar med avtal och så, med andra företag, då det självklart är en hel del avtal som man behöver teckna för att det ska gå bra för den egna verksamheten. Det är något som man själv inte tänker på alltid.